KVR, Kokonaisvastuurakentaminen taloyhtiöiden eduksi

1.9.2023

Putkiremontin ensimmäinen askel: soitto hankejohtajalle

Kun taloyhtiössä ruvetaan valmistelemaan putkiremonttia, kannattaa ottaa yhteyttä hankejohtajaan ja pyytää häneltä vinkkejä. Hankejohtaja neuvoo minkälainen remontti kannattaa tehdä ottaen huomioon kiinteistön korjaustarpeet, käytettävissä oleva budjetti ja osakkaiden toiveet.

Hankejohtajan toimenkuva on kehittynyt Remonttipartiolla markkinoiden tarpeeseen. Kokemus on osoittanut, että hankejohtajasta on suurta hyötyä erityisesti projektin alkuvaiheessa, missä määräytyy jopa 90 % urakan kustannuksista. Hankejohtajalla on tärkeä rooli erityisesti remonteissa, jotka toteutetaan ns. kokonaisvastuurakentamisen eli KVR-mallilla.

”Kokonaisvastuurakentaminen tarkoittaa, että urakoitsija ottaa vastuun suunnittelusta ja suunnitelmien toteutuskelpoisuudesta sekä toteuttaa urakan kiinteään hintaan. Havaitessaan toteutusvaiheessa, että suunnitelmaa pitää muuttaa, urakoitsijalla on velvollisuus näin tehdä. Urakoitsija on vastuussa rakentamisen loppuun saattamisesta ja siitä, että lopputulos on sovitun mukainen”, hankejohtajamme Timo Turunen kertoo.

Nimensä mukaisesti hankejohtaja johtaa hanketta. Hän ohjaa suunnittelua yhdessä tuotannon projektipäälliköiden ja suunnittelijoiden kanssa. Tuotantotiimi on sisäistänyt suunnitelmat hyvissä ajoin ennen tuotannon alkamista, mikä varmistaa sujuvan urakkavaiheen.

Hankejohtaja on mukana myös urakkasopimusten ja -asiakirjojen laadinnassa. Timo Turunen kertoo, että toisinaan taloyhtiön korjaushistorian dokumentaatio on puutteellista ja silloin KVR-urakka edellyttää tarkempia esiselvityksiä.

Hankejohtajan tehtävä on miettiä, miten KVR-putkiremontista tulee mahdollisimman tehokas ja arvoa nostava. Hän osaa kokemuksensa ja asiantuntemuksensa perusteella kertoa, mitkä osa-alueet ovat välttämättömiä remontoida ja mitä voidaan jättää urakan ulkopuolelle tinkimättä lopputuloksen laadusta tai asukkaiden mukavuudesta ja nostaen kiinteistön arvoa.

Tehokkaan urakkamallin ansiosta on myös mahdollista punnita urakan sisällön toimenpiteiden kustannusvaikutuksia ja vaikutuksia asuin mukavuuteen ja kiinteistön arvon kehitykseen. Esimerkiksi vertaillaan porrashuoneen pinnakaiteiden maalauksen tuomaa lisäarvoa vs. patteriventtiilien vaihdon tuomaa lisäarvoa.

”Meille hyvä urakka on sellainen, missä on selkeä sisältö. Lopputulos on kaikkien osapuolien kannalta parempi, kun työt suunnitellaan ja toteutetaan järkevästi”, Turunen kertoo.

KVR-urakkamallin avulla on onnistuttu pelastamaan jopa purku-uhan alla olevia taloyhtiöitä. Myös pankit arvostavat KVR-urakkamallia arvioidessaan valmiuttaan rahoittaa putkiremonttia. Jos siis taloyhtiöön on kertynyt korjausvelkaa, se ei ole saanut remonttilainaa tai tilanne on muuten kehittynyt mutkikkaaksi, soitto hankejohtajalle voi olla alku solmujen avaamiseen.