Jaakko Hartikainen, asiakkuuspäällikkö

Väitän, että asuntorakentajat korjaus ja uudispuolella eivät ymmärrä bisnestään!

Käytän nyt esimerkkinä linjasaneerausta mutta samat lainalaisuudet pätevät myös asuntotuotannossa:

Linjasaneeraus on taloyhtiön suurimpia/ suurin yksittäinen hanke, jossa tärkein asia on se, että kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmä sekä muuta talotekniikkaa korjataan tai uusitaan ajantasaiseksi. Linjasaneeraus parantaa asumisviihtyvyyttä ja kiinteistön arvoa. Osakkeenomistajan näkökulmasta tärkeää on myös se, että taloteknisiä riskejä ja mahdollisesti kiinteistön käyttökustannuksia pienennetään merkittävästi. Tämä kaikki huomioiden kuitenkin asukkaan näkökulmasta linjasaneerauksen konkreettinen lopputulos näkyy asunnon kylpyhuoneessa. Voidaan arvioida, että keskimäärin osakkeenomistaja maksaa taloyhtiön linjasaneerauksesta 40 000€. Kylpyhuoneen pintamateriaalien ja kalusteiden osuus tästä on vain n. 5% ja muu osuus investoinnista kohdistuu asiantuntija- ja rakennustyöhön sekä talotekniikka- ja rakennusmateriaaleihin. Linjasaneeraus on siis tärkeä ja kustannukseltaan osakkaalle merkittävä investointi. Tämän vuoksi meidän kaikkien alalla toimijoiden on varmistettava, että osakkaat saavat investoinnilleen mahdollisimman hyvän vastineen.

Millä tekijöillä sitten linjasaneerauksen kustannuksien hallinta onnistuu parhaiten? Asiantuntijoiden tulee pitää huoli, että taloyhtiö ymmärtää, mitä ja miten ollaan korjaamassa sekä mitä vaihtoehtoja näille ratkaisuille löytyy kustannuksineen. Suunnittelu täytyy ohjata ja tehdä niin, että taloyhtiö on tietoinen siitä mistä maksetaan ja miksi. Suunnittelun täytyy myös kohdata taloyhtiön tavoitteet mahdollisimman hyvin (esim. pitkä käyttöikä, käyttökustannusten alentaminen, energiatehokkuus, ilmanvaihdon laatu). Tavoitteena voi myös olla se, että tehdään taloteknisesti vain välttämätön, jotta suurilta vahinkokorjauksilta vältytään. Taloyhtiön määrittämät tavoitteet siis määrittävät aina hankkeen mallin ja etenemisen. Taloyhtiö ja sen asukkaat ovat linjasaneerauksen tilaaja ja rakennuttaja!

Oikeista lähtökohdista, ammattiasiantuntijoiden ohjaamana tehty linjasaneerauksen suunnittelu mahdollistaa siis taloyhtiölle kustannustehokkaan linjasaneerauksen toteuttamisen. Enenevässä määrin suunnitteluun otetaan jo varhaisessa vaiheessa mukaan myös rakennusliike, joka toteuttamisen ammattilaisena pystyy tuomaan hankkeelle lisäarvoa tieto-taidon sekä työ- ja materiaaliskustannusten osaamisen kautta. Tämä on loistava kehitysaskel, mutta tämäkään ei tee hankkeesta automaattisesti laadukasta. On varmistettava, että rakennusliikkeellä on osaamista ja ymmärtämistä suunnittelussa taloyhtiön tavoitteisiin ja etuun. Jos näin ei ole, voi pahimmillaan käydä niin, että rakennusliike ehdottaa esim. halpoja kylpyhuonemateriaaleja kustannussäästönä. Mutta onko se säästö?

Aikaisemmin mainittu kylpyhuonemateriaalien 5% osuus 40t€ investoinnista on aika pieni paikka säästää. Esim. 30% säästö tuosta 2000€:sta on 600€. Eli tämän verran osakas säästää, kun kodin kylpyhuoneeseen näkyviin jäävien kalusteiden ja laattojen laadusta aletaan tinkiä. Tämä ei ole kenenkään etu. Kylpyhuone rakennetaan kestämään 25 vuotta ja sen ajan sen tulee myös kestää. Kylpyhuoneen tulee palvella asukkaan käyttöä mahdollisimman hyvin ja olla kestävä, jolloin vältytään korjaus- ja huoltokustannuksilta.

Monessa laadukkaassa liiketoiminnassa kannattavuutta parannetaan tuotteistuksella ja tuotannon optimoinilla. Esimerkiksi Applen IPhone on monelta osin karsitumpi kuin verrokki kilpailjat, mutta laadukas niiltä osin mitä heidän asiakkaansa arvostavat. Tällä tapaa rakentajan on mahdollista tuottaa enemmän lisäarvoa tilaajalle ja samalla parantaa kannattavuuttaan.

Rakentaja voi välttää suuria kustannuksia kun materiaalit ja tuotteet ovat laadukkaita ja asennustavat ovat tuttuja. Kun urakan mukaisia tuotteita lähdetään poikkeamaan, asiakkaalle saattaa syntyä paljon lisäkuluja jotka eivät varsinaisesti tuo lisäarvoa käyttäjälleen. Onkin tärkeää että mallisto on suunniteltu niin että asiakas löytää mieleisen tuotteen vaihtoehdoista joissa asennettavuus, logistiikka ja toimitusvarmuus pysyy vakiona.

Remonttipartio on valinnut Laattapisteen on yhteistyökumppaniksi kylpyhuoneiden pintamateriaalien ja kalusteiden toimittajana, koska Laattapisteellä on paras ymmärrys siitä millä tavoin rakentaja pystyy tuottamaan parhaan lisäarvon tilaajalle käytettyä euroa kohden.

Kylpyhuone on myös keittiön ohella se tila, jonka kunto nostaa asunnon arvoa merkittävästi. Kylpyhuonetta käytetään useita kertoja päivässä ja sen tulee olla tila, jossa viihdytään. Siitä ei voida tinkiä, jos asiakas on tekemisen keskiössä.