TIEDOTE  |  8.1.2024

re:mount-konserni laajenee

Korjausrakentamiseen erikoistunut re:mount-konserni ostaa Uudenmaan Rakentaja-Talon, joka on keskittynyt koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten toimitilojen saneeraukseen sekä peruskorjaushankkeisiin. Lue lisää.

re:mount-konserniin kuuluu entuudestaan Remonttipartion lisäksi Renevo Oy, Laxal Oy ja PC-Saneeraus Oy.

 TIEDOTE  |  20.11.2023

Laskutusosoitteemme muuttuu 27.11.2023 alkaen 

Hyvä yhteistyökumppani, laskutusosoitteemme muuttuu 27.11.2023 alkaen. Siihen saakka käytössä ovat vanhat laskutusosoitteet. Katso uudet laskutustiedot.

 HR | 1.9.2023

Nimitysuutisia Remonttipartiolla:

Jaakko Hartikainen on nimitetty Myyntijohtajaksi.

Tapani Pelkonen on nimitetty Hankintapäälliköksi.

 

TYÖTURVALLISUUS  |  12.5.2023

Remonttipartio on saavuttanut merkittävän virstanpylvään – 555 päivää ilman työtapaturmaa! Kiitämme kaikkia työntekijöitämme sitoutumisesta työturvallisuuteen. Tämän saavutuksen ajoitus on erityisen merkittävä, koska juuri tällä viikolla vietämme rakennusalan yhteistä turvallisuusviikkoa.

Kellotaululla kuvitettuja kolikoita tippumassa säästöpossun sisään kuvaten rahallisia ja ajallisia säästöjä.

 BLOGI |  17.4.2023

Remonttipartion asiakkuuspäällikkö Jaakko Hartikainen pohtii tuoreimmassa blogikirjoituksessaan:

Väitän, että asuntorakentajat korjaus ja uudispuolella eivät ymmärrä bisnestään! 

 TIEDOTE  |  17.4.2023

Ammattilaisten mielipide KVR-urakkamuodosta

Remonttipartio on KVR-putkiremonttien pitkäaikainen kehittäjä ja edelläkävijä. Integroimalla suunnittelun ja toteutuksen varmistetaan niiden yhteensopivuuden ja saavutetaan tilaajalle huomattavia aika- ja kustannushyötyjä. Remonttipartiolla on oma rakennus- ja talotekniikkaosasto, jotka ovat KVR-putkiremontin onnistumisen kulmakiviä.

Kysyimme ammattilaisten mielipidettä ja suositteluhalukkuutta päättyneiden KVR-hankkeiden jälkeen. Tulosten perusteella KVR-urakkamuotoa suosittelee 55 % vastaajista. Remonttipartiota suosittelee puolestaan 91 % vastaajista.

NPS on käytetyin asiakasuskollisuuden mittari, joka mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla. Kysymykseen vastataan asteikolla 0-10, jossa 1 tarkoittaa erittäin epätodennäköistä suosittelua ja 10 erittäin todennäköistä suosittelua.
Arvion perusteella vastaajat jaetaan kolmeen luokkaan:
9-10 = suosittelijat
7-8 = passiiviset / neutraalit
0-6 = arvostelijat
NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttimäärä suosittelijoiden prosenttimäärästä. Luku sijoittuu välille -100 (ei yhtään suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa)

 

 TIEDOTE  |  31.3.2023

Remonttipartio on osa re:mount-konsernia

Remonttipartio Oy ja vuokratalojen korjaamiseen erikoistunut Renevo Oy kuuluvat konsernin nimenmuutoksen myötä re:mountkonserniin. 

TYÖTURVALLISUUS  |  31.1.2023

Remonttipartio vaalii pitkäjänteistä turvallisuuskulttuuria

Remonttipartion työmailla on ollut jo yli 450 työpäivää ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Luvussa ovat mukana sekä yhtiön omat työntekijät että aliurakoitsijoiden henkilöstö.

Onnistuminen työturvallisuudessa on monen tekijän ja yhteistyön summa, jossa hatun nosto menee kaikkien työntekijöiden suuntaan. Meillä on vakiintunut, ammattitaitoinen työporukka, jossa vaihtuvuus on erittäin vähäistä, ja myös aliurakoitsijoiden roolia arvostetaan osana tiimiä.

Turvallisuuskulttuuri edistyy parhaiten, kun työntekijät osallistetaan toiminnan kehittämiseen. Työntekijämme ovat moniosaajia, joten työmaillamme liikkuu vähemmän ihmisiä. Lisäksi työturvallisuuden onnistuminen vaikuttaa jokaisen työntekijän tulospalkkaukseen.

Remonttipartion tuotantopäällikkönä ja työsuojelupäällikkönä toimii Lari Nieminen, joka pitää myös yhtiön tt-korttikoulutukset. Koulutuksessa käydään läpi omia toimintatapoja sekä jaetaan kokemuksia sattuneista vaaratilanteista ja havainnoista työmailta. Fokus on vahvasti Remonttipartion työmaiden jokapäiväisessä toiminnassa.

Jokainen aliurakoitsija on Remonttipartiolle arvokas sopimuskumppani, jonka tekemistä tulee arvostaa samoin kuin yrityksen oman henkilöstön työpanosta. Reilu yhteistyö ja molemminpuolinen arvostus luovat pohjaa pitkäaikaiselle kumppanuussuhteelle. Remonttipartio on tuottanut 15-minuuttisen turvallisuuden perehdytysvideon, jota voimme näyttää kaikille aliurakoitsijoille.

Turvallisuudessa tärkeintä on päivittäinen asenne, jolla töihin tartutaan. Joka päivä voidaan tehdä tietoinen valinta siitä, että tänään teen kaikki asiat turvallisesti. Jokaisen johtajan ja esimiehen ykkösasia täytyy olla, että jokainen pääsee terveenä kotiin työpäivän jälkeen. Se menee kaiken edelle.

 

 TIEDOTE  |  29.12.2022

Laskutusosoitteemme muuttuu vuoden vaihteessa

Hyvä yhteistyökumppani, laskutusosoitteemme muuttuu 1.1.2023 alkaen. Siihen saakka käytössä ovat vanhat laskutusosoitteet.

HR  |  14.10.2022

Remonttipartion panostus henkilöstön tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin tuottaa tulosta

Yrityksen yhteishenki ja yhteisö vahvistuu, kun myönteistä palautetta jaetaan sisäisesti. Positiivinen palaute lisää motivaatiota, sitoutumishalua ja kannustaa kehittymään.

Kun työntekijöiden aito näkemys työnantajasta jaetaan ulkoisesti, se luo uusille työnhakijoille tietyt odotukset. Kun todellisuus vastaa näihin odotuksiin, uuden työntekijän on helppo sitoutua pitkäaikaisesti työtehtävään.

Remonttipartion 120 työntekijän joukosta yli puolet ovat olleet vähintään 5 vuotta työsuhteessa ja pitkäaikaisimmat työsuhteet ovat kestäneet yli 20 vuotta.

ENPS on kysely, jossa kysytään, kuinka todennäköisesti suosittelisit työnantajaasi?

Viimeisimmän Remonttipartion henkilöstökyselyn eNPS luku oli 54.

ENPS luvulla voidaan mitata kuinka sitoutuneita ja tyytyväisiä työntekijät ovat yritykseen sen kulttuuriin (ENPS = Employee Net Promoter Score).

Remonttipartion toiminta perustuu motivoituneisiin työntekijöihin, joiden työnjälki ja toiminta näkyy asiakkaidemme tyytyväisyydessä.

TIEDOTE  |  12.9.2022

Remonttipartiolle uusia urakkasopimuksia 736 asunnon putkiremonteista

Remonttipartio kasvatti tilauskantaansa tammi-heinäkuun aikana uusilla urakkasopimuksilla, jotka kattavat 736 asunnon putkiremontit yhdessätoista taloyhtiössä.

Erittäin vahva tilauskanta osoittaa, että asiakkaat luottavat Remonttipartioon. Olemmekin asettaneet tavoitteeksemme nousta pääkaupunkiseudun johtavaksi taloyhtiöiden putkiremonttien tekijäksi.

Putkiremonttien kysyntä on pysynyt vakaalla tasolla. Sota Ukrainassa aiheuttaa raaka-aineiden kustannusten nousua ja haittaa tiettyjen materiaalien saatavuutta, mutta korjausrakentamista se ei tunnu vielä hidastavan.

KVR eli kokonaisvastuurakentaminen yleistyy pääkaupunkiseudun taloyhtiöiden putkiremonteissa. Uusista putkiremonttikohteistamme kahdeksan käynnistyy KVR-urakkana. KVR-urakkamalli lyhentää urakan valmisteluvaihetta noin vuoden verran.

TIEDOTE  |  29.6.2022

Remonttipartion liittyminen Renevo Groupiin varmistui

Remonttipartion myynti Renevo Groupille saatiin päätökseen 14.6. Myös Kilpailuvirasto on kertonut hyväksyvänsä kaupan.

Meille tämä tarkoittaa, että jatkamme tutulla konseptilla korjausrakennustoimintaamme. Keskitymme pääkaupunkiseudun taloyhtiöihin, joille olemme kehittäneet palvelumme. Olemme iloisia koko henkilöstön ja yhtiön puolesta – tästä on hyvä jatkaa töitä kesälomakauden jälkeen.

Remonttipartiolla on hyvä tilauskanta, ja hankkeiden valmistelua tehdään nyt jo loppuvuoteen ja vuoden 2023 puolelle.

Korkojen nousu rauhoittaa markkinoita, mutta korjaaminen jatkuu. Rakennuskustannusten kohoamista olemme tasanneet asiakkaille tarjoamalla indeksiehtoa. Käymme myös yhdessä taloyhtiöiden kanssa läpi ratkaisuja, joilla voidaan hallita kustannuksia projektien aikana.

Remonttipartion toimitusjohtaja Ari Saartoala ja Arttu Liukku kuvattuna vierekkäin.

TIEDOTE  |  30.5.2022

Remonttipartio ja Renevo yhdistivät voimansa

Adelis Equity Partnersin omistukseen marraskuussa 2021 siirtynyt Renevo osti Remonttipartion Lehto Groupilta. Renevolla on vahva asema vuokratalokiinteistöjen korjausrakentamisessa ja Remonttipartio on pääkaupunkiseudun johtavia taloyhtiöiden putkisaneeraajia lähes 30 vuoden kokemuksellaan.
– Jatkossa meillä on erinomainen palveluvalikoima vuokratalojen ja taloyhtiöiden asunto- ja putkikorjauksiin. Nousemme Suomen suurimpien korjausrakentajien joukkoon, sillä yhteenlaskettu liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 82 M€ ja henkilöstömäärä 220. Molemmat yhtiöt ovat tyytyväisiä, että löysimme hyvän kumppanin jolla on osaamista korjausrakentamisen ja talotekniikan tekemisestä ja kasvattamisesta, kertoo Remonttipartion toimitusjohtaja Ari Saartoala.

KVR-KOUTSIN TOUKOKUUN TIETOISKU  |  27.5.2022

KVR-putkiremontilla jopa vuoden aikasäästöt

Isännöintiliiton tuoreen Putkiremonttibarometrin mukaan putkiremonttien odotetaan kallistuvan yli 10 % tulevan vuoden aikana. Melkoinen hinnannousu jo valmiiksi arvokkaaseen putkiremonttiin! Mitä taloyhtiöiden kannattaisi nyt tehdä? Ei ainakaan hidastella putkiremonttipäätöksissä. Kuitenkin 46 % isännöitsijöistä kokee taloyhtiöiden päätöksenteon vain vaikeutuvan tulevalla yhtiökaudella. Mistä apu tilanteeseen? KVR-putkiremontista tietenkin! Suunnittelu ja toteutus yhdellä sopimuksella, aikasäästö jopa 12 kk ja päätöksenteko helppoa, kun kiinteä hinta on tiedossa jo etukäteen.

TIEDOTE  |  15.5.2022

Ennakoiva työturvallisuus tuo tuloksia

– Työturvallisuus kertoo suoraan yrityksen menestymisestä. Kun turvallisuuteen panostetaan, niin työntekijät pysyvät terveenä ja työmaat aikataulussa ja budjetissa. Myös asukkaille on tärkeää, että kun oma koti muuttuu putkiremontin myötä  työmaaksi, niin siisteys ja turvallisuus siellä ovat kunnossa. Meillä tuli täyteen juuri 200 peräkkäistä päivää ilman pienintäkään työtapaturmaa, iloitsee Remonttipartion  työturvallisuuspäällikkö Lari Nieminen.
– Perusasioiden lisäksi työturvallisuutta lisäävät vakiointi, työvaiheiden toisto, omien asentajien vastuullisuus ja työkavereiden keskinäinen kunnioitus.